Meer over Pakman

Pakman is een collectief dat is ontstaan na de publicatie in La Libre Belgique, op 2 augustus 2022, van de carte blanche “Het 6e IPCC-rapport… Wablief?“, waarin de collectieve klimaatontkenning waarin we verstrikt zijn geraakt aan de kaak wordt gesteld.

Het Pakman-collectief (een verwijzing naar het gulzige spelpersonage dat alles op zijn pad verslindt) is een groep burgers uit alle lagen van de bevolking die hun krachten hebben gebundeld om de klimaatontkenning aan de kaak te stellen en alle machtsniveaus aan te moedigen snel en democratisch de nodige beslissingen te nemen.

In 2022, 50 jaar na de publicatie van het beroemde Meadows-rapport “Limits to Growth”, vindt van 6 tot 18 november in Egypte de internationale klimaatconferentie – COP 27 – plaats. Een nieuwe afspraak met de hoop of met de ontgoocheling…

En toch is het dringend. De afgelopen jaren is geen enkel continent ontsnapt aan extreme klimaatverschijnselen: overstromingen, tyfoons, branden, hittegolven, droogte, enz.

De VN waarschuwt dat al deze rampen alleen maar vaker en intenser zullen voorkomen. De oorzaak: is de klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit, die zelf het gevolg zijn van menselijke activiteiten, alsmede een ontoereikend risicobeheer.

In het derde luik van het zesde klimaatrapport van het IPCC, gepubliceerd op 4 april met als titel “Mitigation of Climate Change”, wordt benadrukt dat er een groot aantal beslissingen kan worden genomen om de negatieve gevolgen van menselijke activiteiten voor onze planeet te beperken.

Echter, tot op vandaag worden die beslissingen nog steeds uitgesteld.

Ondanks het feit dat onze regering is veroordeeld voor hun nalatigheid inzake klimaatactie, ondanks de herhaalde oproepen van de VN om de spiraal van zelfvernietiging waarin we ons bevinden te stoppen, ondanks de veelvuldige waarschuwingen van talrijke wetenschappers, ondanks de talrijke demonstraties over de hele wereld, zijn wij getuige van de ontkenning en de onverantwoordelijkheid van onze leiders.

Daarom was een van de eerste acties van het collectief om de leden van de regering en de voorzitters van de politieke partijen per e-mail te benaderen om de carte blanche voor te leggen en hen te vragen daarop te reageren.

Vervolgens zal het Pakman-collectief voor de duur van COP 27 op de Schuman-rotonde in Brussel een replica van de Steen van Rosetta oprichten, een ton blauwe steen, waarin in vier talen een tekst zal worden gegraveerd waarin deze 50-jarige geschiedenis van passiviteit en politiek onverantwoord gedrag ten aanzien van klimaatverandering aan de kaak wordt gesteld.

Deze symbolische actie zal een plaats bieden voor debatten, uitwisselingen en ontmoetingen over klimaatontkenning en deze dringende kwestie de zichtbaarheid geven die zij werkelijk verdient.

Het collectief is vastbesloten om de initiatieven te steunen van verenigingen die zich inzetten voor het milieu, klimaat of biodiversiteit en uiteindelijk voor het behoud van een samenleving die in evenwicht met de natuurlijke rijkdommen van deze planeet leeft.

Voel je vrij om onze Facebook-pagina te liken en ons op Instagram te volgen.

Of nog beter… kom ons een handje helpen en sluit je aan bij het collectief:

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: deniclimatique@gmail.com